Accueil www.volcreole.com
Le site de référence des Dom-Tom !


 :: Connexion :: S'enregistrer :: Profil :: Messages privés :: Membres :: Album Photos :: Forum :: Chat :: Rechercher :: FAQ :: Annuaires :: Agenda :: Vidéos  :: 


Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup

 Accueil » Forum » Actualités de Volcréole » Langue locale: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup La date/heure actuelle est 26 Jan 2020 22:26 
Annonces Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup Annonces
   Article posté par Koutcha le 25 Décembre 2003 à 22:05  S'abonner au Flux Rss Langue locale: Partager cet article sur Facebook Partager cet article sur Twitter Partager cet article sur Myspace Partager cet article sur Del.icio.us Partager cet article sur Google bookmarks Partager cet article sur Netvibes Partager cet article sur Viadeo Partager cet article sur Linkedin    

Sa ka fè nanni nannan moun ka ékri an kréyol, mé nou pa ka touvé adan libréri sé teks-la ki sòti ni senkan, dizan, ventan, trantan...
E menm an bibliotek sa pé red pou trouvé yo.

Mi an kont Laguadloup jòdijou, jédi 25 désanm 2003.

Man kité teks-la menm manniè-a yo pibliyé'y lanné 1995.
(menm présantasion, menm lotograf, menm ti défo teknik -coquilles-)
Tansion tesk-tala pa lib. I ni an met...

Aprésyé'y !

Poukisa krab pa ni tèt ?...

Zòt ka chonjé an té pwan mo èvè zòt pou té di zòt pouki krab pa ni tèt ? Onlo ja tann “ Sé twop palé i fè si krab pa ni tèt ”, men ès zòt konnèt dékatman a sa ?... Kouté pou tann !
Lè Bondyè té désidé kréyé bèt, i pa pwan tan a-y fè chak bèt yonn apwé lòt. Imajiné tibwen tan i té'é fo-y !... I kalkilé on ti moman épi i di an kyè a-y : “ An ké fè chak pa pil : enpé kò, enpé tèt, enpé pat, enpé kyé... é an ké voyé opiyaj ba yo, sa i vlé ké pwan... ”
Konmdifèt, Bondyé voyé sé pat bèt-la douvan-y. I di yo :
- Mi enpé pat ! Lésèz i vlé, poté mannèv, ay pwan !
Tout bèt pati alakous kon yo té pé, yo varé si sé pat-la. Ni sa i pwan gwo pat, kon léfan, ni sa i pwan pat long long long, kon jiraf ; dòt ankò pwan ti pat fin fin fin kon chouval a dyab. Sa i pa té pòté bon mannèv pa ni tan trapé, kon vètè é sèpan... Krab, li, té ay douvan-douvan, kifè i ni tan pwan pat jan i té vlé. Gadé tibwen tousa i ni ! Monkonpè té kontan toubòl­man. I mété-y ka pasé koté toutmoun, ka montré yo tout pat a-y, ka fè jé épi détwa i pa té trapé, oben èvè sa i té touvé pat ki pa té ka sanm kò a-yo, kon boukyèt ki tin pat two piti pou chaj i ka ni pou pòté... Men toupannan krab té ka fè bòdzè èvè jé pat a-y, Bondyé té ja voyé tèt ba sé bèt-la. Yo té ja chwazi ki gwo, ki piti, ki bèl, ki lèd, ki long... tout kalité tèt, jan yo té pé touvé... Lè krab foré douvan pou i té pwan on tèt, i té ja two ta, tèt té ja fin... Yo di-y:
- A pa kouyon ou té ka fè padavwa ou ni onlo pat ! Eben ou pwan dévenn pou tèt !
Krab èché toupatou, men i pa jwenn menm on ti rèstan tèt moun pa té vlé !... Apwé, Bondyé voyé zékal, kyé, plim... é dot biten ankò. A pa pou krab ! I té hont, i té ka kaché-y an tout ti tou.
Konm Bondyé sé on bon papa, i vwè krab fouben fè on kou é ko a-y tèlman i an kapilotad, i kriyé-y é i di-y :
- Monfi, fò ou say kontanté-w èvè sa ou ni... Mi, an ka vwè ou konsa ou anvi mò pas ou pa ni tèt. An ka ba-w dé zyé asi kòfò a-w, dé­mèwdé-w èvè sa épi dé mòdan a-w. Kaché-w é... viv ti viv a-w...
Dèpi jou-lasa... zòt konnèt rèstan, an pa'a di plis, avan an pèd tèt an mwen...

An bout !

Jo Clémence , Sé timoun-la annou jwé, Edtions La Bruyère, 1995

Tags Sa, Moun, Ekri, An, Kreyol, Antan, Lontanxii, Kont, Laguadloup

 
Lire les commentaires liés à cet article
  
Commenter cet article   Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup   Imprimer cet article
 « jh pour photos et défilés en martinique Lecteur MP3 » 
 Accueil » Forum » Actualités de Volcréole » Langue locale: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup

Liens relatifs à l'article Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup
Gastronomie: patis'kreol
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol an tan lontan.V
Langue locale: kompozisiyon kréol a volcréoliens
Langue locale: l'usage du thcip en Kreol moderne
Au coeur des Dom-Tom: BLEM KREOL KREYOL ?
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. VII Kont kréyol
Actualités: Liyannaj kont pwofitasyon : la plateforme de revendication
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol... IV. Gwadloup
Langue locale: Sa moun ékri an tan lontan. IX Kont kréyol
Sorties - Evénements: SOIREE LOVE KREOL' [22 octobre 2005]
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol... III. Fanm ka ékri poézi kréyòl
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XIII An Kont Gwadloup
Musiques - Artistes - DJ's: KREOL MEMORY RIDDIM : 1er extrait en écoute exclusive
Langue locale: Svp ... Kréol runyonai
Petites annonces: T-SHIRTS Kreol
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol... II. Marie-Thérèse Julien Lung Fu
Actualités: participez au réseau social sur le mouvement Liyannaj Kont Pwofitasyon
Langue locale: KAPES KREOL 2005
Langue locale: kont conte si la natir,lo zion,ti pasag mang sovaz .
Coup de gueule: Kont profitation!
Videos streaming: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup
Langue locale: Sa moun ékri an kréyol antan lontan. XII Kont Laguadloup


Tags
Copyright Volcreole © 2001-2020
Syndication (RSS 2.0)  Suivez-nous sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter  Suivez-nous sur Google+

Charte | Contacts | Favoris | Accueil | Rechercher | Pseudos | Album Photos | Groupes | FAQ | Forum | Sujets | Sélection | Actualités | Partenaires | Bannières | Annuaires | Agenda | Newbuzz.fr | Pixeven.fr | Vidéos | Archives