Accueil www.volcreole.com
Le site de référence des Dom-Tom !


 :: Connexion :: S'enregistrer :: Profil :: Messages privés :: Membres :: Album Photos :: Forum :: Chat :: Rechercher :: FAQ :: Annuaires :: Agenda :: Vidéos  :: 


hommage à jocelyne béroard
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante

Répondre au sujet    Accueil » Forum » Coup de coeur: hommage à jocelyne béroard S'abonner au Flux Rss Coup de coeur Partager ce sujet sur Facebook Partager ce sujet sur Twitter Partager ce sujet sur Myspace Partager ce sujet sur Del.icio.us Partager ce sujet sur Digg Partager ce sujet sur Google bookmarks Partager ce sujet sur Netvibes Partager ce sujet sur Viadeo Partager ce sujet sur Linkedin Partager ce sujet par email 
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  A la une :: Imprimer ce sujet 
Auteur Message
Annonces
  Coup de coeur:   Sujet: hommage à jocelyne béroard

mimi971
Siège service Siège serviceGenre: Femme
Inscrit le: 13 Mar 2003
Sujets: 8
Messages: 1031
Localisation: kè en mwen en gwada!!
 #16 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:34

r-i-k a écrit:
 
mimi971 a écrit:
 
OUFF!! J'ai pensé au pire en voyant le titre de ce topic...  
 

C normal que certains pensent au pire parce que c presque que dans ces conditions qu'on rend hommage aux artistes antillais.
 
 


Sur ce point je te suis complètement! Et je pense que c'est pour ça que certains trouvent ça hypocrite de ne le faire qu'à la mort de l'artiste...

En ce qui me concerne, moi aussi je trouve que c'est une grande Dame grâce à sa voix et ses qualités d'interprétation. Elle sait faire passer les émotions à travers sa voix (colère, amour, joie...). J'ai d'ailleurs un coup de coeur pour sa toute dernière chanson Lanmè mové!!
Revenir en haut
      
klod
Classe Eco Classe EcoGenre: Homme
Inscrit le: 14 Juil 2002
Sujets: 180
Messages: 7771
Localisation: An ba la ba, an ba la ba...
 #17 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:38

kikakokine a écrit:
 
qui aurait des paroles de chanson d'elle pour qu'on se rende compte un peu en live de la beauté de ses textes??  
 


moi

PAWOL GRANMOUNMusique : Gilles VOYER Paroles : Wilfrid FONTAINE, Jocelyne
BEROARD
Mwen té ni ganm pa lé kouté (Mé sé kisa ou ka di ya)
Lè granmoun té ka rakonté (Piting pita ou pri an sa)
Adan lavi i ni zonbi (Ki sik é sa ou ka fè ya)
Ki ka maré lespri jennfi (Pitingpita ou pri an sa)
Zonbi-a ké fè zié dou (Pou maré mwen)
I pé chanjé fidji pou (Maré mwen)
Lè mwen tann di ki (I maré mwen)
Mwen té pran ri sa (A...)
Yo di i ké fè zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Lè mwen tann yo di (I maré mwen)
Mwen té ka ri sa (A...)
Mi anvwala mwen rankontré (Mé sé kisa ou ka di ya)
An jenn jan trè bien eskanpé (Piting pita ou pri an sa)
Té ka palé bel ti fransé (Ki sik é sa ou ka fè ya)
Rivé fè tjè-mwen chalviré (Piting pita ou pri an sa)
Zonbi-a fè mwen zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Mwen pa té noz di (I maré mwen)
Pou moun pa ri sa (A...)
Zonbi-a fè mwen zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Mwen té wont di moun (I maré mwen)
Pou yo pa ri sa (A...)
Mwen pa té ka wè douvan-mwen, ti bolonm-lan vèglé
mwen
Pa té pé gadé dèyè mwen, boug-la maré lespri-mwen
Mwen pa ka rikonnet kò-mwen, i manjé lajan-mwen
Sa mwen alé chèché, mwen twouvé’y... éy... !
Mi sé sa ka rivé lè ou two antété
Pa janmen lé kouté lè granmoun ka palé
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapé
An manni méprizé sa granmoun rakonté
Tounen tounen viré viré
Woy mi ti bolonm-lan véglé mwen
Afos an enmen'y, an pé pa kité’y
Menm si'y ka manjé lajan-mwen
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapé
An manni méprizé sa granmoun rakonté
Tounen tounen viré viré
Woy malfentè-a véglé mwen
Afos an enmen'y, an pa sa ladjé’y
Menm si man za pèdi lonnè-mwen
Mi sé sa ka rivé... sa granmoun rakonté
Kouté pawol granmoun kréyol (Mé sé kisa ou ka di ya)
Yo ka palé en parabol (Piting pita ou pri an sa)
Sa ka maré lespri jennfi (Ki sik ésa ou ka fè ya)
Sé vakabon ki frè zonbi (Piting pita ou pri an sa)
Vakabon si'w ka vini (Pou maré mwen)
Fè chimen'w an pa anvi'w (Maré mwen)
Si ou konpranndi (Ou maré mwen)
Ou ké pléré sa (A...)
Vakabon si'w ka vini (Pou maré mwen)
Sé pa mwen ké ba'w kod pou (Maré mwen)
Si ou konpranndi (Ou maré mwen)
Ou ké pri an sa (A...)
An jou mwen ké (Twouvé twouvé)
An nonm ki pa (Mové)
Pé ké maré mwen, pé ké véglé mwen
Mwen key toujou (Twouvé twouvé)
An nonm ki pé ké (Mové)
Key respekté mwen, key kajolé mwen
Mwen sav an ké (Twouvé twouvé)
Ta la ki pé ké (Mové)
Ké ba mwen lamou, dousè toupatou...

VINI SÉRÉ (MADOUSINAY)Musique : Jean-Philippe MARTHELY b Paroles : Jocelyne
BEROARD
Vini séré an dé bra-mwen
Mwen la, nou la
Vini séré an dé bra-mwen
Nou la, pou sa
Toupiti, avan ou té la
Nou té ka wè’w ka palé, souri épi maché
Toupiti, zié-nou té ka kléré
Seten ou té ké vayan, pa té paré pou sa
Ti lanmou, lè’w ka vansé
Sé pa bien lwen ou ka alé
Fò’w sav ich-mwen, sa té brital
Lè yo di nou ou pa nowmal
Toupiti, mwen mandé Bondjé
Pou an pawol initil, pa fè nou trapé gwo-tjè
Si délè, sé chaj, pou mwen, sa klè
Ou sé lanmou lavi-mwen, an ké sa konsolé’w
Vini, vini...
La la la la...
Vini séré an dé bra-mwen... Nou la, pou sa
Lè mwen ké vini vié
Es mwen ké sa tjenbé’w
Padonné mwen si mwen ka mandé
Sé ou ki pou chapé asou latè avan m'alé
Padavwa mwen pa lé ayen rivé’w... é !
Vini séré an dé bra-mwen... Nou la, pou sa
Padoné mwen, mé man pa lé ayen rivé’w
La la la la...
Vini séré an dé bra-mwen... Nou la, pou sa
E menm si an ka révé
Ou pa té kon ou yé
Mwen ka jiré
Pèsonn pé ké rivé ranplasé’w é
La la la la...
E fout man anvi ba'w lanmou

WÈ YOMusique : Jacob DESVARIEUX / Paroles : Jocelyne BEROARD
Mi mwen man la
Ou di mwen man la (Es ou bien la)
Pa jwé épi sa (Mwen ké wè sa)
Si'w fè siléma (Man za pran bwa)
Mwen za pran bwa
Si'w di mwen ou la (Es ou bien la)
Si'w ka fè wol la (Mwen ké wè sa)
Lè’w gadé pli ta (Man za pran bwa)
Man za pran bwa
Pa di mwen ou la (Es ou bien la)
Pa jwé épi sa (Mwen ké wè sa)
Si'w fè siléma (Man za pran bwa)
Mwen za pran bwa
Si ou la di ou la a ay !!!!
Wèyo wèyo
Mwen pa ka mandé’w alé chèché
Mòso lalin, dizui kara, kolié perl
Le'w gadé sa pa trè konplitjé
Mantjé foli, ti bwen lajwa, ti bwen sel
Nou toujou ka kouri
Ka bliyé poézi
An ti plézi, piti piti, piti
Mé lè bagay la té fré tou fré
Té rété tan pou nou kozé, wouvè zel ayayayayay...
Mwen té ké enmé nou ritwouvé
Ou wè ou wè
Ti maji ya moso konplosité
Wè yo wè yo - Lanmen'w dous dous dous asou gita-la
Wè yo wè yo - Mwen kontan'w, dou mwen kontan'w, dou
mwen kontan'w
Wè yo wè yo - Pa lésé lanmou nou an pran kous-kouri
Wè yo wè yo - Azigidak azigidaka...
Nou sé di soley viré kléré
Mé avan pawol-la pran kouri, anba van
Mwen sé lé...
An nou pati an fwa
Fè an won yen ki sa
San pies traka
Si nou té pé alé vwayajé
Pati drivé an lot koté, ansanm
Pou koutimen pa kasé ti klèté-nou an
Mwen té ké enmé kè nou ritwouvé
Ou wè ou wè
Ti maji ya ti bwen konplosité
Wè yo wè yo - Lanmen'w dous dous dous asou gita-la
Wè yo wè yo - Mwen kontan'w, dou mwen kontan'w, wo !
An nou ay ay
Pa kité koutimen kasé ti kleté-nou an ay !
Gadé mwen, souri ba mwen, kouté mwen
Sa mwen ni a sé pou vou san kotjen
Wè yo wè yo
Gadé mwen, souri ba mwen, kouté mwen
Sa mwen ni a sé pou vou san kotjen, san djen djen....
An nou ay ay
Pa kité koutimen kasé ti kleté-nou an ay !
Pa kité koutimen kasé ti kleté-mwen yan

LANMÈ MOVÉMusique : Willy SALZEDO b Paroles : Jocelyne BEROARD
An-an, an-an, an-an_an !
Pa ralé asi kod-la
San sav sa ki an bout-la
Ni an lè pou konparézon
Mé yenyen pa ni sézon
Es ou sa ba landòmi
Volkan-a ki paré vonmi ?
An-an, an-an, an-an_an !
Prangad pou ou pa nenyen
Padavrè ou pa bizwen lwen
Sa fasil apré ou bay do
Pran rivanch kriyé’y bouwo
Manniè tanbou a ka woulé
Menm manniè lanmè pé lévé
Elijié afos ralé, i pran'y monté
Lanmè a mové, Lanmè lévé mové
Ou ka konté dola
Toupandan manmay-ou labatwa
Di mwen ki pri pou lavi-ya
Lè respé ka mò asou branka
Sa ki an wo pa janmen pran wotè
Fos séré an fondok lanmizè
Lajan kanni adan djol ritjen
Ki sanfouté ta la mo fen
Lanmè a mové, Lanmè lévé mové
Ta la di sé li ki sovè
Mes makak anlè do lapriyè
É tout moun lan ka limen bouji
Pou fidji-yo pa janmen griji
Jòdi sa ki ni sé manti
Mé nou ka pri adan kon brèbi
Prangad lanmè-a pa lévé
Pas ou jwé lavi a'w kon grenn-dé
Lanmè a mové, Lanmè lévé mové....

AN LIMIÈMusique : Joël JACCOULET b Paroles : Jocelyne BEROARD
Dé lè mwen tou sel asiz an kabann
Mwen ka sonjé mwen ka tann
Tou sa ki fè mwen monté désann
Mé an lavwa toujou di mwen pa fann
Epi bat lavi ya pou aprann
Ki bonnè sé an bel flè ki pann
Lè mwen tonbé
Mwen rilévé
Chaché tjenbé
Mwen pa lé manti, sa rivé, mwen douté
E ni délè mwen fò
Ni délè flòkò
Mé si an la ankò
Sé pas i ni an limiè, an trézò
Lè mwen ka sonjé sa nou té pé fè
Si nou pa té janmen fè deyè
Epi wè kò-nou an lot manniè
Pas sé menm riviè fol nou travesé
E mwen sav ou ni an mitan zié’w
Menm ti zéklè ta la ka kléré
E nou tonbé
Mantjé ladjé
Rivé tjenbé
Epi nou gadé kò-nou an, san douté
Ki ni délè sa fò
Ni délè foklò
Mé nou la ankò
Pas i ni an ti limiè an trézò
Dé lè mwen tou sel, ka sonjé mwen ka tann
Tou sa ki fè mwen monté désann
An lavwa toujou di mwen pa fann
Epi bat lavi-ya pou aprann
Ki bonnè sé an bel flè ki pann
Ay an limiè
An fon zié-nou
Rété an limiè...

CHEZ VOLÉMusique : Jacob DESVARIEUX & Tony CHASSEUR b Paroles :
Jocelyne BEROARD
Manmay, yè oswè, mwen té ka chèché an ti koté
Pou mwen sa manjé, ka travay dépi bonmaten
Rivé bò lanmè, nou sé di an limiè ka kléré
Sé chans an té ni, ti boutik-la pòkò fenmen (Pòkò fenmé éé)
Mé lè mwen rivé bò kay-la (Shalalala)
Nou sé di ladjè pété
Avan mwen rantré pié-mwen (Chèz volé !)
Kouri séré deyè piébwa (Moun ka rélé)
Mé érezman Tintin té la (Kay pasé ?)
Pou fè mwen kouri pli lwen (Wop wayayay)
Ki sa ki pasé, lannuit-la bagay-la pa té klè
Lè nou pesienné, nou wè dé mal-chien ka bwazé
Dézod an kay-la, nou té pè ritounen la pou wè
Mé nou té two fen, sé sel koté ki pa fenmé, (Pòkò fenmé éé)
Mé fok pran pokosion kanmenm (Chalalala)
Pou nou pa pran kou an sa
Kon vié krab nou pran'y antravè (Chalalala)
Yo di kapon viv lontan
Nou té ja wè yonn-dé-twa (Chez volé)
Sa té an bel bakannal (Moun ka rélé)
Mi sé sa ki té rivé (Kay pasé ?)
Dé gwo mal-chien té rantré (Wop wayayay)
Moun a la télé (Chez volé)
Ka gadé Wozalinda (Moun ka rélé)
Lapot-la té gran wouvè (Kay pasé ?)
Chien suiyé kannari-ya yayay (Wop wayayay)
Si kapon ka viv lontan
Lestomak san pen ka mò
Kité kannari kouvè
Chien pa ka gadé télé
Moun a la télé (Chez volé)
Ka gadé Wozalinda (Moun ka rélé)
Lapot-la té gran wouvè (Kay pasé ?)
Yo pwopté kannari-ya (Wop)

MÉ GADÉ MWENMusique & Paroles : Tony CHASSEUR
Dépi premié jou-a, mwen té ja di'w tout anlè mwen
Dépi premié swè-a, lè an dé bra'w ou séré mwen
Kè souvan man té ké lwen,
É sé wou menm ki té ka di mwen
Dépi prèmié jou a, sa té ké rann santiman nou solid
Dépi prèmié swè a, san trapé pies vié labitid
Bel pawol kè mwen kwè,
Mé gadé mwen, menm si mwen ka soufè...
Man ka respiré toujou, ka viv jou apré jou,
Man pé menm chanté lanmou épi milion mo dou.
Man ka respiré toujou, reviv lannuit kon jou,
Man pé menm chanté lanmou, Menm lè tjè-mwen two lou.
Épi dènié jou-a, tou sa té red a sipòté.
Épi dènié swè-a, sé an dot bra ou ay séré.
Dan dot kouch pou bliyé,
Fò’w sonjé kè menm si man ka pléré...
Man ka respiré toujou, ka viv jou apré jou,
Man pé menm chanté lanmou épi milion mo dou.
Man ka respiré toujou, rèviv lannuit kon jou,
Man pé menm chanté lanmou, Menm lè tjè-mwen two lou
Pa ni ayen pou fè, pa ni ayen pou di,
Menm mwen dan lanfè, fok man di mwen sa fini,
Latè ké kontinué tounen, ni ki pli maléré ki mwen,
Alò pa entjété’w pou mwen, mi... Gadé mwen...
Dépi dènié jou-a, épi distans ou konet solitid,
Dépi dènié swè-a, Ou trapé mové labitid,
Ni bel moman pou sonjé...
Mé gadé mwen, menm si man maléré...
Man ka respiré toujou...
Mwen pé menm chanté lanmou...
Fò’w sonjé mwen avan
Mé gadé mwen aprézan
Avan, séparasion sé té bel ritouvay.
Ja ni lontan pa ni chalè an ritouvay

TOUT LANNUITMusique : Jean Claude NAIMRO i Paroles : Wilfrid FONTAINE,
Jocelyne BEROARD
Tout lannuit an sé lé jwé avè’w, mwen sé lé
Tout lannuit an sé lé jwé avè’w
An sel lannuit i ka rété nou
Pou nou travesé
Sé dènié plézi nou ka gouté
Avan nou séparé
Sé dimen maten ou ka pati
Ay jwenn an lot péyi
Sé poutji oswè-a san fè bwi
Pé ké kité’w dòmi
Tout lannuit an sé lé jwé avè’w, mwen sé lé
A chak lè
Tout lannuit an sé lé jwé avè’w
Manniè ou ka souri la douvan mwen
Ké fè dézagréman
Kité dé lanmen'w mennen adan tan mwen
Pou viv ti moman-a
Ou ka pwonmlen kares an do mwen
Tjè-mwen an sispansion
Ka trennen mwen anlè an chimen
Ki pa ni direksion
Mwen pa té ké anvi
Moman ta la fini
An nou bliyé chéri
Tout bel manniè nou ni
Pou nou sa pé pati
Adan lannuit foli
Kon si sé denié fwa
An sé lé jwé avè’w, an sé lé, an sé lé jwé avè’w
A chak lè
Tout lannuit an sé lé jwé avè’w
Sé demen maten mwen ka pati
San fè bwi ou pé ké sa domi
An sé lé
An sé lé
Jwé avè’w

DI'Y MESI (Hommage à Edith LEFEL)Musique : Mario CANONGE b Paroles : Jocelyne BEROARD
Yew swè mwen wè an ti zétwel
Ki té ka dansé wo an siel-la
Mwen té ka pran siren déwò-a
Traka té ja las volè domi-mwen
Mwen rété sézi tou sel ka sonjé
Ki lè a mwen ké di sa, manmay,
Zot ké di sa pa vré
Pli mwen gadé pli mwen tann
An chanté ka désann di siel-la
Té ni dé-twa pianno ka fè ganm
Ek banbou man ja tann wo an monn-la
Dives répondè té ka dépozé not ka fè diez
Anlè tanbou, manmay, é mwen pri an sa
Lamenm, lanmè rantré adan'y
Ti zétwel-mwen té ja désann, la
Anti moman a dlo wouvè
Pou sirenn-la pran'y an lanmen'y
Yo té konnet dépi lontan
Mwen menm santi tjè mwen chanté, chè
Mi traka-mwen yan pran lavol,
Lè mwen wè an zétwal bo an sirenn
Lot swè mwen wè an ti zétwel
Ki té ka dansé wo an siel la
Mwen seten sé té li, ki té la
Man seten lanmou'y la toujou la
Alò si zot wè an zétwel
Ka dansé an mitan siel-la, kouté manmay
Vini di'y mèsi
Si zot wè mwen ka souri
Ba an zétwel ka filé an mitan siel-la
Vini di-i Mèsi...

VIÉ NONM-LAMusique : Stéphane CASTRY b Paroles : Jocelyne BEROARD
Piti tou piti i té ka maché
San sav la i ka alé , ni poutji i garé
Mwen té la ka véyé san menm réfléchi
Saché kous an lanmen'y mété’y o ralanti
Vié nonm-la ka palé, lannuit ka vini
Pèsonn pa ka kouté’y, i tou sel an lari
Mwen vansé pou wè si mwen té pé ba'y
An lanmen pou touvé chimen-an ki té ta'y
I souri, ba mwen bonswa
Mwen wè ziè’y ka kléré
Mwen tann li ka chanté
Fout chanté-a té bel ka palé di avan
Epi an ritounel bagay an tan lontan
Mwen rété ka kouté pandan nou ka maché
Seten i ka sonjé tan ki ja pasé...
Ou ou ou ou...
Anpil mélankoli an tjè’y
Ou ou ou ou...
Mé i té ni dousè anlè’y
Pétet an kay-li a té ni plen ti mamay
Jòdi yo té grandi pati lwen pou travay
Mé pétet i té chwazi lavi san menm mayé
Pou rété enfidel épi enmé
Ou ou ou ou ......
Chanté a'y la té ka monté
Ou ou ou ou ......
Rivé douvan pot-la, i té fini chanté
Mandé si mwen té pé pran moman pou kouté’y
I mété balé doubout mé tet anba
Pou solitid woté dé pié’y la a a a.......
Ou ou ou ou ......
Sa fè mwen sonjé papa-mwen.....

ATANNMusique : Henry SALVADOR b Paroles : Jocelyne BEROARD
Atann, mwen ka déviré
Atann dé jou souplé
Mwen sav londjè lannuit lè’w ka mandé
Ti bwen tandres vini izé tout ti vié lidé
Atann, sé an ti moman
Sa vré i agasan
Lavi-mwen pé ké ni sans an ti kay-la
Si lanmou foukan, si ou pa la
Mwen ka brilé pou konnet jou-tala
Lè tjè-mwen ké pran balan kon ladja
Lè’w ké tjenbé mwen
Lenbé-nou ké ja lwen
Alò kouté souplé... rété la
Atann, mwen ja près viré
Lanmou-mwen sé difé
Pa ni pies kalté dlo ké sa tjwé’y
Mwen ka rivé pou libéré’w
Lavi ké bel...
Kon gou kannel...
Si'w lé atann yonn dé ti jou... é é é
Ki man vini enmé’w

ÉTI LA YO YÉMusique : Elsa PERASTE b Paroles : Jocelyne BEROARD
Eti la yo yé
Eti la yo yé
Sé gangan-nou an
Sé metpies-nou an
Eti la yo yé
Eti la yo yé... é...
Eti la yo yé
An ki tou san fon
Mémwa nou téré... é...
Eti la yo yé
Eti la nou yé... é
Es an vié van fè yo alé
Oben sé nou tout ki garé
Anba dé pié nou yo téré
Ni an jou pou pran tan sonjé
Ki yo pa té ni dwa sonjé
Sel bagay ki té pé ta yo
Ich-yo... wo-o... o-o...
Eti la yo yé... , éti la yo yé...
Eti la yo yé, éti la yo yé
Sé metpies-nou an, éti la yo yé
Mi lè ja rivé, pou nou tout sonjé é...
Tala ki té ka koupé kann
Oben lapo klè ka fè ganm
Tala ki mawon anba bwa
Tala ki pa té ni lafwa
Yo pran fè pou nou tout vwè jou
Pou nou tout viv an jou
Isi-ya... a-a
Eti la yo yé
I lè pou sonjé sé gangan-nou an
I lè pou sonjé sé metpies-nou an
Revenir en haut
      
willou
Classe Eco Classe EcoGenre: Homme
Inscrit le: 20 Mar 2002
Sujets: 132
Messages: 9170
Localisation: 92 - Hauts-de-Seine
 #18 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:41

mimi971 a écrit:
 
OUFF!! J'ai pensé au pire en voyant le titre de ce topic...  
 


idem
Revenir en haut
      
r-i-k
Siège service Siège serviceGenre: Femme
Inscrit le: 27 Avr 2002
Sujets: 8
Messages: 1188
Localisation: DTC au fond à droite
 #19 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:43

Popopopo!!! Klod ban nou pawol pou tenn é konprenn!!!

Et quelles sont tes sources hein?
Revenir en haut
      
r-i-k
Siège service Siège serviceGenre: Femme
Inscrit le: 27 Avr 2002
Sujets: 8
Messages: 1188
Localisation: DTC au fond à droite
 #20 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:49

Moi j'ai un ti faible pour Wè yo. J'aime trop la musique, on reconnait le dévarieux là!!
Revenir en haut
      
kikakokine
Charter CharterGenre: Femme
Inscrit le: 18 Juin 2003
Sujets: 75
Messages: 2761
Localisation: karukéra
 #21 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 17:54

merci kloooooood
Revenir en haut
      
klod
Classe Eco Classe EcoGenre: Homme
Inscrit le: 14 Juil 2002
Sujets: 180
Messages: 7771
Localisation: An ba la ba, an ba la ba...
 #22 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Oct 2003 21:07

r-i-k a écrit:
 
Popopopo!!! Klod ban nou pawol pou tenn é konprenn!!!

Et quelles sont tes sources hein?  
 


source: copié-collé jaquette pdf album madoucinay


kikakokine a écrit:
 
merci kloooooood  
 


de rien, au plaisir
Revenir en haut
      
6klôn
Classe Confort Classe ConfortGenre: Homme
Inscrit le: 27 Juin 2002
Sujets: 240
Messages: 14572
Localisation: United States of Gwada
 #23 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 25 Oct 2003 15:03

Si vous voulez avoir les paroles de zouk, et en particulier les paroles de Jocelyne Béroard, allez faire un tour sur www.apapawolanle.com

Madousinay (n'est-ce pas Klod ) est le meilleur album de Jocelyne, et quand on sait le temps qu'elle a mis a réaliser, on ne peut que se réjouir du résultat. Il est tout simplement excellent. Je n'ai malheureusement pas pu assister à l'un des concerts de la Kaza, ni au showcase avec Jacob en Mai dernier. Avec un peu de chance, j'espere pouvoir la voir bientot.
Revenir en haut
      
Missyna alna
Classe Eco Classe EcoGenre: Femme
Inscrit le: 12 Mai 2006
Sujets: 84
Messages: 8452
Localisation: PACA
 #24 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 08 Juin 2011 09:20

klod a écrit:
 
kikakokine a écrit:
 
qui aurait des paroles de chanson d'elle pour qu'on se rende compte un peu en live de la beauté de ses textes??  
 


moi

PAWOL GRANMOUNMusique : Gilles VOYER Paroles : Wilfrid FONTAINE, Jocelyne
BEROARD
Mwen té ni ganm pa lé kouté (Mé sé kisa ou ka di ya)
Lè granmoun té ka rakonté (Piting pita ou pri an sa)
Adan lavi i ni zonbi (Ki sik é sa ou ka fè ya)
Ki ka maré lespri jennfi (Pitingpita ou pri an sa)
Zonbi-a ké fè zié dou (Pou maré mwen)
I pé chanjé fidji pou (Maré mwen)
Lè mwen tann di ki (I maré mwen)
Mwen té pran ri sa (A...)
Yo di i ké fè zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Lè mwen tann yo di (I maré mwen)
Mwen té ka ri sa (A...)
Mi anvwala mwen rankontré (Mé sé kisa ou ka di ya)
An jenn jan trè bien eskanpé (Piting pita ou pri an sa)
Té ka palé bel ti fransé (Ki sik é sa ou ka fè ya)
Rivé fè tjè-mwen chalviré (Piting pita ou pri an sa)
Zonbi-a fè mwen zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Mwen pa té noz di (I maré mwen)
Pou moun pa ri sa (A...)
Zonbi-a fè mwen zié dou (Pou maré mwen)
Mété mwen ajounou pou (Maré mwen)
Mwen té wont di moun (I maré mwen)
Pou yo pa ri sa (A...)
Mwen pa té ka wè douvan-mwen, ti bolonm-lan vèglé
mwen
Pa té pé gadé dèyè mwen, boug-la maré lespri-mwen
Mwen pa ka rikonnet kò-mwen, i manjé lajan-mwen
Sa mwen alé chèché, mwen twouvé’y... éy... !
Mi sé sa ka rivé lè ou two antété
Pa janmen lé kouté lè granmoun ka palé
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapé
An manni méprizé sa granmoun rakonté
Tounen tounen viré viré
Woy mi ti bolonm-lan véglé mwen
Afos an enmen'y, an pé pa kité’y
Menm si'y ka manjé lajan-mwen
Mi sé sa ka rivé manmay ka voumvapé
An manni méprizé sa granmoun rakonté
Tounen tounen viré viré
Woy malfentè-a véglé mwen
Afos an enmen'y, an pa sa ladjé’y
Menm si man za pèdi lonnè-mwen
Mi sé sa ka rivé... sa granmoun rakonté
Kouté pawol granmoun kréyol (Mé sé kisa ou ka di ya)
Yo ka palé en parabol (Piting pita ou pri an sa)
Sa ka maré lespri jennfi (Ki sik ésa ou ka fè ya)
Sé vakabon ki frè zonbi (Piting pita ou pri an sa)
Vakabon si'w ka vini (Pou maré mwen)
Fè chimen'w an pa anvi'w (Maré mwen)
Si ou konpranndi (Ou maré mwen)
Ou ké pléré sa (A...)
Vakabon si'w ka vini (Pou maré mwen)
Sé pa mwen ké ba'w kod pou (Maré mwen)
Si ou konpranndi (Ou maré mwen)
Ou ké pri an sa (A...)
An jou mwen ké (Twouvé twouvé)
An nonm ki pa (Mové)
Pé ké maré mwen, pé ké véglé mwen
Mwen key toujou (Twouvé twouvé)
An nonm ki pé ké (Mové)
Key respekté mwen, key kajolé mwen
Mwen sav an ké (Twouvé twouvé)
Ta la ki pé ké (Mové)
Ké ba mwen lamou, dousè toupatou...
 
 En musique cela donne:


J. Beroard - Pawol Gran Moun

Revenir en haut
      
Missyna alna
Classe Eco Classe EcoGenre: Femme
Inscrit le: 12 Mai 2006
Sujets: 84
Messages: 8452
Localisation: PACA
 #25 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 08 Juin 2011 09:56

Jocelyne Beroard - JT 13 h de France 2 (Interview + interprétation live)Compilation Yen ki Lanmou
Il y'a de sacrés couacs du coté de la journaliste.

Le concert du 22 Mai 2011 à l'Olympia est déjà passé , mais pour ceux qui l'ont raté il y a Le grand méchant zouk au Zénith de Paris 17 et 18 juin 2011.


Jocelyne Béroard avec Eddy Murté (France O)Citation:
 
Interview de Jocelyne Béroard à l'occasion de son prochain concert à l'Olympia le 22 mai 2011 pour l'émission Ô Rendez-Vous présentée par Eddy Murté. Images : Cédric Belliard et Karine de Falchi. Montage : Cédric Belliard
France Télévisions 2011 
 
Revenir en haut
      
Missyna alna
Classe Eco Classe EcoGenre: Femme
Inscrit le: 12 Mai 2006
Sujets: 84
Messages: 8452
Localisation: PACA
 #26 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 08 Juin 2011 10:05

Bonus:

Jocelyne Beroard en Live à L'Atrium en Martinique (10 novembre 2010)Jocelyne Beroard en Live à L'Atrium en Martinique, en surprise Jacob Desvarieux, invité Paille.

On ne peut nier l'influence de Kassav; reste à savoir si après (car il faudra bien un après) quelqu'un assurera durablement la relève.
Revenir en haut
      
Missyna alna
Classe Eco Classe EcoGenre: Femme
Inscrit le: 12 Mai 2006
Sujets: 84
Messages: 8452
Localisation: PACA
 #27 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 08 Juil 2011 16:21

Posté dans le sujet SECTION BEST OF:


Missyna alna a écrit:
 
Retour au local:

Jocelyne Beroard - Yen Ki Lanmou (2011) - Compilation 1984 à 2011


2CD | 33 TITRES

CD1
01. An Limyè Feat. Sista Tchad
02. Débouya Sistem
03. Lanmè Mové
04. Jilo Mayé
05. Ké Sa Lévé
06. Milans
07. An Viza
08. Kolé Séré
09. Mwen Alé
10. Vié Nonm-La
11. Mi Tchè-Mwen
12. Mé Gadé Mwen
13. Pa Bizwen Palé
14. Palé Mwen Dous
15. Siwo
16. Manniè Sa Bel
17. An Limiè

CD2
01. Ti Tak Isi
02. Chawa
03. Vini Séré (Madousinay)
04. Pa Tchouey
05. Mové Jou
06. Atann
07. Toujou Pli Fô
08. Tout Lannuit
09. Kay Manman
10. An Lè
11. Sa Ki Ta La
12. Wèp
13. AhiDJere
14. Son Lari
15. Moman Ta La
16. Eti La Yo Yé


Coté positif la pochette en carton; gros bémol l'absence de livret ou plutôt de la retranscription des textes des chansons.
A écouter à la fois avec et sans nostalgie, tant les titres semblent intemporelles.

A défaut d'un compilation , un des titres de l'album:

Jocelyne Beroard (Kassav) - Ti tak isiA titre d'information:
Le site de Jocelyne Beroard :http://www.jocelyneberoard.be/
Chaine Daylimotion: http://www.dailymotion.com/JocelyneBeroard

Site de Kassav :http://www.kassav30ans.com/; apparemment non abouti , en cours de construction.

Chaine Kassav' sur Daylimotion: http://www.dailymotion.com/kassav 
 Itw Jocelyne Beroard avec Hortense Assaga sur Tropiques FMExtraits du Concert de Jocelyne Beroard à l'Olympia YEN KI LANMOU ( 22 Mai 2011 à l'Olympia à Paris -Images Amateur)


Revenir en haut
      
Missyna alna
Classe Eco Classe EcoGenre: Femme
Inscrit le: 12 Mai 2006
Sujets: 84
Messages: 8452
Localisation: PACA
 #28 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 24 Déc 2011 19:47

Suite au sujet An Ti Limiè ba tout' moun ! de dididoubout


Jocelyne Beroard Feat. Sista Tchad - An Limiè (extrait de la compilation Yen Ki Lanmou - 2011)


Jocelyne BEROARD/ Joel JACOULET
Réalisateur: Pascal GAREL
Production: Tiviannou/Zouk
Revenir en haut
      
Belboug
Classe Confort Classe ConfortGenre: Homme
Inscrit le: 08 Déc 2005
Sujets: 218
Messages: 12029
Localisation: *****
 #29 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 30 Déc 2011 17:30

Revenir en haut
      
Cocofiologangster
Enregistrement 


Genre: Homme
Inscrit le: 14 Mar 2012
Sujets: 0
Messages: 2
Localisation: 91 - Essonne
 #30 Coup de coeur:   Sujet du message: hommage à jocelyne béroard   Posté le: 14 Mar 2012 18:39

Lorsque j'ai vu le titre du sujet, j'ai cru qu'elle était morte. Vous m'avez fait peur.
Revenir en haut
      
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujet    Accueil » Forum » Coup de coeur: hommage à jocelyne béroard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Page 2 sur 3
    
 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Tags
Copyright Volcreole © 2001-2020
Syndication (RSS 2.0)  Suivez-nous sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter  Suivez-nous sur Google+

Charte | Contacts | Favoris | Accueil | Rechercher | Pseudos | Album Photos | Groupes | FAQ | Forum | Sujets | Sélection | Actualités | Partenaires | Bannières | Videos Tags | Annuaires | Agenda | Newbuzz.fr | Loto | Vidéos | Archives